داریوش شجاعیان

استقلال
پیراهن شماره 7 فرهاد مجیدی بر تن بیت سعید

پیراهن شماره 7 فرهاد مجیدی بر تن بیت سعید

استقلال
منصوریان:استقلال خانه پژمان منتظری است

منصوریان:استقلال خانه پژمان منتظری است

استقلال
معمای بازیکنان مازاد در فهرست استقلال

معمای بازیکنان مازاد در فهرست استقلال

پرسپولیس
خرید شجاعیان؛ اعلام خطر مدیران قرمز به مسلمان

خرید شجاعیان؛ اعلام خطر مدیران قرمز به مسلمان