خسرو حیدری

استقلال
اصل ماجرای شکایت خسرو حیدری از استقلال چه بود؟

اصل ماجرای شکایت خسرو حیدری از استقلال چه بود؟

استقلال
خطر بیخ گوش اخطاری های استقلال در لیگ قهرمانان

خطر بیخ گوش اخطاری های استقلال در لیگ قهرمانان

استقلال
منصوریان ترجیح می دهد استقلال سرگروه نشود

منصوریان ترجیح می دهد استقلال سرگروه نشود