جوزپ ماریا بارتومئو

اسپانیا
بارتومئو: قصد استعفا از ریاست بارسا را ندارم

بارتومئو: قصد استعفا از ریاست بارسا را ندارم