جرارد پیکه

اسپانیا
انگشت اتهام جرارد پیکه به سوی رسانه ها

انگشت اتهام جرارد پیکه به سوی رسانه ها

اسپانیا
پیکه: توپ طلای 2017 باید به بوفون برسد

پیکه: توپ طلای 2017 باید به بوفون برسد

اسپانیا
لوپتگی: راموس و پیکه رابطه فوق العاده ای دارند

لوپتگی: راموس و پیکه رابطه فوق العاده ای دارند

اسپانیا
شکیرا، پیراهن کدام بازیکن رئال را از پیکه خواست؟

شکیرا، پیراهن کدام بازیکن رئال را از پیکه خواست؟

اسپانیا
پیکه: بازی در خانه رئال و اسپانیول لذت بخش است

پیکه: بازی در خانه رئال و اسپانیول لذت بخش است

اسپانیا
پاسخ راموس به توئیت طعنه آمیز پیکه

پاسخ راموس به توئیت طعنه آمیز پیکه