جانلوئیجی دوناروما

اروپا ایتالیا
پایان کار دوناروما در میلان؛ مقصد کجاست؟

پایان کار دوناروما در میلان؛ مقصد کجاست؟

انگلیس
تعریف گواردیولا از گزینه های خرید سیتی

تعریف گواردیولا از گزینه های خرید سیتی

اروپا ایتالیا
دربی منچستر برای خرید جانشین بوفون

دربی منچستر برای خرید جانشین بوفون