جام جهانی زیر 20 ساله ها

آسیا
جام جهانی جوانان: آمریکا و پرتغال هم حذف شدند

جام جهانی جوانان: آمریکا و پرتغال هم حذف شدند

آسیا
جام جهانی جوانان؛ حذف عربستان و آلمان

جام جهانی جوانان؛ حذف عربستان و آلمان

ایران
دفاع تمام قد تاج از تیم ملی جوانان

دفاع تمام قد تاج از تیم ملی جوانان

ایران
انتقال بازیکن تیم ملی جوانان به بیمارستان

انتقال بازیکن تیم ملی جوانان به بیمارستان

ایران
ایران 2-4 زامبیا: شکاری که شکارچی شد

ایران 2-4 زامبیا: شکاری که شکارچی شد