تیم ملی کره جنوبی

Uncategorized
سوئد 1 – 0 کره جنوبی؛ پیروزی ویدئویی

سوئد 1 – 0 کره جنوبی؛ پیروزی ویدئویی