تونی کروس

اروپا اسپانیا
رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

اسپانیا
یوپ هاینکس: تونی کروس باید بازنشسته شود

یوپ هاینکس: تونی کروس باید بازنشسته شود

اسپانیا
ژاوی: تونی کروس جانشین من در فوتبال است

ژاوی: تونی کروس جانشین من در فوتبال است

اسپانیا
زیدان: رئال با بی بی سی تضعیف نمی‌شود

زیدان: رئال با بی بی سی تضعیف نمی‌شود

اسپانیا
کروس: فوق العاده است که رونالدو را داریم

کروس: فوق العاده است که رونالدو را داریم

اسپانیا
غیبت رونالدو و کروس در دیدار امشب رئال مادرید

غیبت رونالدو و کروس در دیدار امشب رئال مادرید