بروسیا دورتموند

اروپا آلمان
انصراف پاری سن ژرمن از خرید اوبامیانگ

انصراف پاری سن ژرمن از خرید اوبامیانگ

اروپا آلمان
پیروزی دورتموند و بایرن در هفته آخر بوندس لیگا

پیروزی دورتموند و بایرن در هفته آخر بوندس لیگا