بارسلونا

اروپا اسپانیا
ژاوی علاقه ای به جانشینی والورده ندارد

ژاوی علاقه ای به جانشینی والورده ندارد