ایسکو

اسپانیا
لوپتگی: ایسکو بازیکن فوق‌العاده ای است

لوپتگی: ایسکو بازیکن فوق‌العاده ای است

اسپانیا
ایسکو: بازی کردن در کنار رونالدو خیلی راحت است

ایسکو: بازی کردن در کنار رونالدو خیلی راحت است

اسپانیا
زیدان: ایسکو طوری بازی کرد که هر بازیکنی نمی تواند

زیدان: ایسکو طوری بازی کرد که هر بازیکنی نمی تواند