انتخابات 96

پرسپولیس
کریمی:خوشحالم که رای من به رای اکثریت نزدیک بود

کریمی:خوشحالم که رای من به رای اکثریت نزدیک بود