امید ابراهیمی

استقلال
رسمی: امید ابراهیمی با استقلال تمدید کرد

رسمی: امید ابراهیمی با استقلال تمدید کرد

استقلال
بازگشت کاروان استقلال از دوحه با یک مصدوم

بازگشت کاروان استقلال از دوحه با یک مصدوم

استقلال
امید ابراهیمی در ترکیب استقلال برابر سپاهان

امید ابراهیمی در ترکیب استقلال برابر سپاهان

استقلال
خطر بیخ گوش اخطاری های استقلال در لیگ قهرمانان

خطر بیخ گوش اخطاری های استقلال در لیگ قهرمانان