الهلال

پرسپولیس
الهلال 0-0 پرسپولیس؛ امید صعود حفظ شد

الهلال 0-0 پرسپولیس؛ امید صعود حفظ شد

آسیا
رقیب پرسپولیس با چهار مصدوم می آید

رقیب پرسپولیس با چهار مصدوم می آید