آرسنال

اروپا لیگ اروپا
جانلوکا روکی داور فینال لیگ اروپا 2019 شد

جانلوکا روکی داور فینال لیگ اروپا 2019 شد

اروپا انگلیس
ونگر: پاتریک ویرا می تواند سرمربی آرسنال شود

ونگر: پاتریک ویرا می تواند سرمربی آرسنال شود