آتالانتا

اروپا ایتالیا
آتالانتا 2-2 یوونتوس: توقف بی موقع بیانکونری

آتالانتا 2-2 یوونتوس: توقف بی موقع بیانکونری