اروپا

اروپا
مسی: کلمبیا با کی روش، تیم خطرناک تری است

مسی: کلمبیا با کی روش، تیم خطرناک تری است

اروپا
مرگ ناگهانی داور بولیویایی در جریان بازی

مرگ ناگهانی داور بولیویایی در جریان بازی

اروپا اسپانیا
رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

اروپا ایتالیا
رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

آلمان اسپانیا
ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد

ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد