ایتالیا

اروپا ایتالیا
رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

اروپا ایتالیا
رسیدن کریس رونالدو به رکورد 600 گل باشگاهی

رسیدن کریس رونالدو به رکورد 600 گل باشگاهی

اروپا ایتالیا
آنتونیو کونته سرمربی اینتر می شود؟

آنتونیو کونته سرمربی اینتر می شود؟

ایتالیا آلمان
توصیه کی روش به خامس: به یوونتوس برو

توصیه کی روش به خامس: به یوونتوس برو