اسپانیا

اروپا اسپانیا
رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

آلمان اسپانیا
ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد

ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد

اروپا اسپانیا
ژاوی علاقه ای به جانشینی والورده ندارد

ژاوی علاقه ای به جانشینی والورده ندارد

اروپا اسپانیا
تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

حوزه خلیج فارس اسپانیا
بازنشستگی ژاوی هرناندس در پایان فصل

بازنشستگی ژاوی هرناندس در پایان فصل

اروپا اسپانیا
زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد

زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد

اروپا اسپانیا
رسمی: محرومیت 8 جلسه ای برای دیگو کاستا

رسمی: محرومیت 8 جلسه ای برای دیگو کاستا