آلمان

آلمان اسپانیا
ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد

ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد

ایتالیا آلمان
توصیه کی روش به خامس: به یوونتوس برو

توصیه کی روش به خامس: به یوونتوس برو

اروپا آلمان
رسمی: آلمان میزبان یورو 2024 شد

رسمی: آلمان میزبان یورو 2024 شد