لیگ ایران ایران

آیا پیمان یوسفی به مزدک میرزایی طعنه زد؟

فوتبال ترایب- برنامه ورزش و مردم در دوره جدید با اجرای پیمان یوسفی جمعه ها ازحوالی ظهر روی آنتن شبکه یک می رود.

برنامه امروز بیشتر به والیبال اختصاص داشت و بحث کارشناسی درباره سرمربی تیم والیبال و انتقادهای اخیر بعد از نمایش موفق ایران در لیگ ملتها.برنامه امروز همچنین یکی دو بحث کارشناسی و حاشیه ای وگزارشی از حمیده عباسعلی کاراته کای طلایی داشت تا به لحظات پایانی رسید. زمانی که پیمان یوسفی اعلام کرد برنامه را با شعری از ناصرخسرو به اتمام می برد:

گرد غربت نشود شسته ز دیدار غریب /گرچه هر روز سر و روی بشوید به گلاب

هر درختی که ز جایش به دگر جای برند/بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب

انتخاب این شعر بدون شک به خبر مهم این روزها مهاجرت مزدک میرزایی گزارشگر تلویزیون ایران مرتبط بود. مزدک دوست نزدیک پیمان یوسفی بوده و در ده سال گذشته این دو بارها در تهیه برنامه ها با هم مشارکت داشته اند. با این حال مصرع آخر به نوعی طعنه آمیز به نظر می رسید که این مسئله در تضاد با ارتباط مناسب مزدک و پیمان بود.

این مسئله به سرعت در توییتر محل بحث شده و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شده است ، ازجمله این توضیح احسان محمدی نویسنده و روزنامه نگار:” تشبیه به درخت و عنوان اینکه آن را ببرند جای دیگر رونق، زینت و آب آن (همه با بار مثبت) ممکن است از بین برود طعنه است یا همدلی و نگرانی؟”