لیگ ایران پرسپولیس

رسمی: محمد نادری با پرسپولیس تمدید کرد

فوتبال ترایب- محمد نادری، مدافع چپ پرسپولیس یک فصل دیگر در این تیم ماندنی شد.

محمد نادری که در نیم فصل دوم فصل گذشته با پرسپولیس قراردادی امضا کرده بود، بعد از مذاکره با مدیران باشگاه بلژیکی کورتریک، قرارداد خود را به مدت یک سال دیگر به صورت قرضی تمدید کرد.

 نادری در نیم فصل دوم فصل پیش به پرسپولیس آمد و یکی از بهترین بازیکنان این تیم بود و با نظر مساعد باشگاه حضورش در این تیم ادامه دار خواهد بود.

 نکته مهم در مورد نادری این است که این بازیکن زیر 23 سال است و سهمیه بزرگسال قرمزها را پر نمی کند.