لیگ ایران استقلال

از تهران تا خوزستان؛ استقلال ها جریمه شدند

فوتبال ترایب- تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان به دلیل تخلفات تماشاگرانشان جریمه شدند.

به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های استقلال تهران و پارس جنوبی جم در هفته نوزدهم برگزار و از سوی تماشاگران تیم استقلال به دلیل فحاشی به داور بازی و با توجه به تکرار تخلفات به پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد( این رای قابل تجدید نظر است).

گفتنی است، دیدار تیم  های  فولاد خوزستان و استقلال تهران برگزار و از سوی تماشاگران فولاد خوزستان تخلفاتی مبنی بر پرتاب نارنجک دستی وفحاشی به داور و بطری آب  که اشیاء به یکی از متصدیان حمل برانکارد برخورد کرد. تیم فولاد خوزستان به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. تیم استقلال تهران نیز به خاطر پرتاب نارنجک قوی دستی از سوی تماشاگرانش بعد از به ثمر رسیدن گل  و اهانت به مامورین به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.