اروپا

جانی اینفانتینو 4 سال دیگر رئیس فیفا خواهد بود

فوتبال ترایب- جانی اینفانتینو، به عنوان تنها نامزد برای انتخابات ریاست فیفا قرار است به مدت چهار سال دیگر در این پست باقی بماند.

مهلت نامزد شدن برای پذیرش پست ریاست فیفا به پایان رسید و جیانی اینفانتینو که از سال 2016 به عنوان ریاست فیفا انتخاب شده بود،  تنها شخصی بود که برای این سمت نامزد شده و قطعا چهار سال دیگر رئیس فیفا باقی خواهد ماند.

البته بر اساس قانون باید شرایط جانی اینفانتینو برای پذیرش ریاست فیفا بررسی شود اما با توجه به اینکه وی در حال حاضر نیز همین پست را بر عهده دارد، بی شک خللی در این روند ایجاد نخواهد شد.

از تصمیمات مهم اخیر اینفانتینو می توان به افزایش تعداد تیم های حاضر در جام جهانی به 48 تیم در سال 2026 و انتخاب ایالات متحده، کانادا و مکزیک برای میزبانی آن دوره از مسابقات اشاره کرد. بعد از سالها دوران حضور سپ بلاتر که البته با تخلفات مالی فراوانی همراه بود، به نظر می رسد جیانی اینفانتینو نیز قرار است سالها بر این سمت باقی بماند.