اروپا انگلیس

صلاح: سال 2018 برای من فراموش نشدنی بود

فوتبال ترایب- محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، در مصاحبه با نسخه خاورمیانه مجله GQ، از دستاوردهای ماه های اخیرش ابراز رضایت کرد.

محمد صلاح که در هفته های اخیر دوباره به همان ستاره فصل قبل تبدیل شده، چند روز قبل به عنوان بهترین بازیکن آفریقا از نگاه BBC برگزیده شد و حالا از اهداف پیش روی خودش در فصل جاری صحبت کرده است.

محمد صلاح گفت: “نه فقط هفته های اخیر، بلکه کل سال 2018 برای من فوق العاده بود. همه اهداف و رویاهای من تبدیل شدن به یک بازیکن حرفه ای بود اما حتی تصورش را هم نمی کردم به جایگاه فعلی برسم.

هر کودکی آرزو دارد وی را در تلویزیون نشان دهند اما بعد از رسیدن به این رویا، اهداف من تغییر کرد. دیگر من می خواستم یک بازیکن حرفه ای در خارج از کشور باشم و بعد از آن می خواستم بهترین بازیکن شوم.

دستاوردهای اخیر باعث شده من احساس خوبی داشته باشم اما کار من سخت تر شده است. شما باید همین روند را ادامه دهید زیرا اگر نتوانید مانند قبل بازی کنید هواداران این افت را نمی پذیرند اما من این حس را به عنوان نه یک اهرم فشار، بلکه یک احساس خوب می بینم. فصل قبل سالی فوق العاده و تاریخی برایم بود که به آن افتخار می کنم اما من به دنبال رقم زدن یک فصل مشابه دیگر در سال جاری هستم.”