اروپا ایتالیا

رسمی: استیون ژانگ 26 ساله، رئیس باشگاه اینتر شد

فوتبال ترایب- گروه تجاری سونینگ، مالک باشگاه اینتر، به طور رسمی استیون ژانگ را به عنوان رئیس جدید این باشگاه معرفی کرد.

ژانگ 26 ساله پسر ژانگ جین دونگ، سهامدار اصلی گروه تجاری سونینگ است که اکنون به جوان ترین رئیس تاریخ باشگاه های سری آ تبدیل شد.

او در ویدئویی که باشگاه اینتر برای معارفه اش منتشر کرد، گفت:” وقتی چشم هایم را می بندم، شهری با تاریخچه ای غنی می بینم که قرار است چیزهای بیشتری در آن نوشته شود.

آدم هایی که صاحب ایده هستند و اشتیاق به پیشرفت دارند، به دنبال بهتر شدن خودشان و اطراف شان هستند. باشگاه که فراتر از زمین بازی، به دنبال به دست آوردن قلب همه است اما سپس چشم هایم را باز می کند و می بینم که همه این ها، از قبل اینجا حضور داشته است. من آماده ام. شما چطور؟”

به این ترتیب، دوره 5 ساله حضور اریک توهیر اندونزیایی روی صندلی ریاست اینتر به پایان رسید. او اکنون آماده است تا 31 درصد سهامش در باشگاه اینتر را بفروشد.