پرسپولیس استقلال

استقلال 0-0 پرسپولیس: تساوی در دربی کم هیجان

فوتبال ترایب- تیم های استقلال و پرسپولیس در دیداری پربرخورد و کم موقعیت، به تساوی بدون گل رسیدند.

در حالی که با توجه به برگزار نشدن دیدار سوپرجام و حرف و حدیث های پس از آن، انتظار می رفت دربی 88 جذاب و تماشایی از کار در بیاید، دو تیم نمایشی کسل کننده داشتند و در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در طول 90 دقیقه دو تیم موقعیت های بسیار کمی روی دروازه هم داشتند و در مقابل، برخوردهای پرتعداد باعث شد تا داور به 5 بازیکن از دو تیم کارت زرد نشان بدهد.

یکی از نکات قابل توجه این دیدار هم پر نشدن جایگاه تماشاگران هر دو تیم بود که تا اندازه ای روی جو ورزشگاه تاثیر گذاشته بود اما در نهایت این نمایش ضعیف دو تیم بود که باعث تماشاگران با نارضایتی به خانه بروند.