ایتالیا اسپانیا

دو سال زندان برای کریس رونالدو برای فرار مالیاتی

فوتبال ترایب- کریس رونالدو، ستاره سابق رئال مادرید، به دلیل فرار مالیاتی از سوی مقامات اسپانیایی به دو سال زندان و پرداخت 19 میلیون یورو جریمه نقدی محکوم شد.

رونالدو که در این تابستان با جدایی از رئال به یوونتوس پیوست، متهم است که بین سال های 2011 تا 2014، چهار مورد فرار مالیاتی به ارزش 14.7 میلیون یورو داشته است.

به گزارش EFE، رونالدو پذیرفت که تنها 5.7 میلیون یورو فرار مالیاتی داشته اما با جریمه ها و سایر هزینه ها، او باید 19 میلیون یورو به مقامات مالیاتی اسپانیا بپردازد.

این در حالی است که او و کمپانی ژستی فوته که مدیربرنامه های اوست، در ابتدا این اتهامات را رد کرده بود. رونالدو در اینستاگرامش نوشته بود:” اجازه نمی دهم لحظات زیبایی که در آن زندگی می کنم با اخبار جعلی خراب شود.” و در پست دیگری تاکید کرده بود:” من به شیوه درستی عمل کرده ام و به همین شکل ادامه می دهم.”

براساس قوانین اسپانیا، حکم حبس تا 2 سال، قابل تبدیل به جریمه مالی است و به این ترتیب، این ستاره پرتغالی زندانی نخواهد شد.