جام جهانی 2018 ایران

جنبه ضعیف ایران در جام جهانی 2018؛ بدترین آمار شوت و مالکیت

فوتبال ترایب- تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه 2018 عملکرد خوبی داشته و در نهایت علیرغم کسب 4 امتیاز پشت سر اسپانیا و پرتغال مانده و به عنوان تیم سوم از صعود به مرحله بعدی بازماند.

تیم ملی ایران در بخش دفاعی عملکرد فوق العاده ای داشته و در نهایت بیشترین تیمی لقب گرفت که موفق به انجام تکل صحیح و مهار توپ شده است اما در بخش هجومی اوضاع چندان مساعد نبود و ما در میزان ضربه زدن به سمت دروازه رقبا و همچنین مالکیت توپ بدترین عملکرد را بین 32 تیم حاضر در جام جهانی داشتیم.

ایران در جریان 3 بازی خود تنها 21 بار اقدام به ضربه زدن به سمت دروازه رقبا کرده که 4 شوت در چارچوب، 15 شوت بیرون چارچوب و 2 ضربه نیز دفع شده است تا ما حتی از پاناما که 23 اقدام به ضربه داشته هم پایین تر باشیم.

همچنین تیم ملی ایران با میانگین 27٪ کمترین درصد مالکیت توپ را در بین خر 32 حاضر در جام جهانی داشته و تنها تیمی بوده که زیر 30 درصد در هر بازی مالکیت توپ داشته است.