جام جهانی 2018 اسپانیا

برای اسپانیا؛ قهرمان جام جهانی بیست هجده

فوتبال ترایب- برای استقبال از جام جهانی 2018 نمی شد از این بدتر تدارک دید؛ حالا در فاصله 48 ساعت مانده تا اولین بازی لاروخا در جام جهانی این تیم بدون سرمربی بوده و فضای تمرینات و اردوی اسپانیا مشغوش تر از همیشه، به دنبال نامی است که حداقل صندلی سرمربی این تیم در جام جهانی روسیه 2018 را اشغال کند.

یکی از مدعیان اصلی فتح جام جهانی با تیمی مملو از ستاره در هر پست، حالا بلاتکلی ترین مسافر روسیه است و تصور تکرار اتفاقات تلخ و تحقیرآمیز جام جهانی 2014 برای این تیم دور از ذهن نیست.

اما در این میان، این فوتبال اسپانیا بود که فاتح دستاورد بزرگی شد؛ دستاوردی حتی شاید مهم تر از دستیابی به افتخار فتح جام خوشرنگی است که قرار است در مسکو به فاتح جام اهدا شود.

ستاره لاروخا در 2018، نه راموس و پیکه و آسنسیو و دخیا، بلکه روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال این کشور بود که با تصمیمی شجاعانه، احترامی ابدی را برای ساختمان فدراسیون این کشور واقع در پایتخت برقرار کرد.

تکرار روی واژگانی همانند شان و ارزش، کلید واژه این تصمیم بزرگ بود. روبیالس مصمم بود حتی در دشوارترین ساعات حضور خود بر مسند ریاست فدراسیون هم این کلمات جایگاه واقعی خود را حفظ کنند و حتی اگر در این مسیر یکی از پرامیدترین تیم های تاریخ لاروخا هم قربانی شد، این تصمیم بزرگ در مسیر عملی شدن قرار بگیرد.

اخبار حاکی  از اصرار ستاره هایی چون سرخیو راموس و آندرس اینیستا برای عوض شدن تصمیم روبیالس و استمرار دوران حضور لوپتگی روی نیمکت برای یک ماه دیگر نیز شدند اما ارزش کلماتی که ریاست فدراسیون روی آن تاکید داشت، فراتر از حتی رسیدن لاروخا به قهرمانی در جام جهانی روسیه 2018 بود.

احترام به اصول اولیه، شاکله رسیدن به موفقیت است و روبیالس با عملی کردن این اصول، نام خود را در تاریخ اسپانیا ماندگار خواهد کرد.

منبع: مارکا