جام جهانی 2018 اروپا

اختصاصی فوتبال ترایب- مهمانی فیفا برای خبرنگاران حاضر در جام جهانی

فوتبال ترایب- تعداد زیادی از خبرنگاران رسانه های پوشش دهنده اخبار جام جهانی از سراسر جهان در مسکو گرد هم آمده اند و دیروز فیفا برای خوشامدگویی به آنها یک مهمانی ترتیب داد.

با توجه به اینکه تنها 3 روز تا آغاز جام جهانی روسیه 2018 باقی نمانده است، پوشش خبری از سوی رسانه های مختلف در جهان به طور مفصل آغاز شده است و تعداد زیادی از خبرنگاران در روزهای اخبر برای پوشش هر چه بهتر اخبار راهی روسیه شده اند.

این تصاویر، بخشی از مهمانی دیروز فیفا بود که به افتخار ورود نمایندگان رسانه ها از کشورهای مختلف ترتیب داده شده بود.