فرانسه اسپانیا

پوگبا: چرا هیچکس به لیونل مسی ایراد نمی گیرد؟

فوتبال ترایب- پل پوگبا، ستاره فرانسوی که در این روزها به شدت مورد انتقاد است و حتی در بازی آخر تیم ملی فرانسه از سوی هواداران هو شد، مدعی شد سبک فوتبال او همینگونه است و قرار نیست همه او را دوست داشته باشند.

پوگبا گفت: “من همیشه همینطور بازی کرده ام و زمانی که تیم من پیروز شده نیز سبک بازی من همین بوده است. این سبک و شکل بازی من است و نمی توانید به مسی بگویید چرا در زمین راه می رود، زیرا وقتی مسی 3 گل به ثمر می رساند دیگر نمی توانید از او ایراد بگیرید که چرا در میدان قدم می زند.

به من هم نمی توانید بگویید چطور باید بازی کنم و اگر امروز اینجا هستم، به خاطر همین سبک بازی از گذشته تا امروز است. هیچکس به من نگفته چطور باید رفتار کنم و بدانید سبک فوتبال من اینگونه است.

مردم می توانند بازی من را دوست داشته یا نداشته باشند اما من نمی توانم با حرف و تفکرات مردم زندگی کنم، هر کس نظر خودش را دارد و من هم به آن احترام می گذارم اما من فوتبال خودم را بازی می کنم، کاری را انجام می دهم که دوست دارم و حمایت خانواده و دوستانم را دارم که اینها از همه چیز مهمتر هستند. نمی توان همه را دوست داشت و همه هم شما را دوست داشته باشند. این تفکر خیلی کمال گراست و در این دنیا هیچکس کامل نیست.