Uncategorized

سرخیو راموس و پاسخ به اتهامات درباره محمد صلاح

فوتبال ترایب- سرخیو راموس، مدافع اسپانیایی و باتجربه رئال مادرید از درباره اتهاماتی که در مورد آسیب دیدگی محمد صلاح به او در هفته های اخیر زده شده صحبت کرد.

سرخیو راموس در هفته های اخیر به شدت تحت فشار قرار داشته و از کمپین علیه او راه افتاده و درخواست غرامت نیز به خاطر خطا روی صلاح از او شده است اما این مدافع باتجربه نظر دیگری دارد.

راموس مصدومیت محمد صلاح گفت: به این موضوع بیش از حد و خیلی زیاد پرداخته شد و اگرچه من در ابتدا من نمی خواستم در این خصوص چیزی بگویم زیرا همه چیز اغراق آمیز پوشش داده شد.

اگر به دقت صحنه مسابقه را نگاه کنید، اول صلاح دست مرا با بازوی خود گرفت و من به سمت مقابل روی زمین افتادم اما بعد از این اتفاق بازوی صلاح دچار مصدومیت شد اما برخی گفتند می گویند من حرکت جودو را انجام دادم.

بعد در مورد کاریوس گفتند او بعد از برخورد با من دچار سرگیجه شده است و فقط مانده که روبرتو فیرمینو بگوید به خاطر اینکه یک قطره از عرق من روی بدن او افتاده سرما خورده است.

من به محمد صلاح پیام دادم و خود وی گفت شرایط خوبی دارد. محمد صلاح اگر آمپول می زد حتی می توانست در نیمه دوم فینال لیگ قهرمانان هم بازی کند اما هر اتفاقی از سوی راموس رخ دهد بزرگ جلوه داده می شود.