لیگ ایران پرسپولیس

انتقال صادق محرمی به دینامو زاگرب منتفی شد؟

فوتبال ترایب- اگرچه اخبار حاکی از قطعی شدن انتقال صادق محرمی، مدافع جوان پرسپولیس به دینامو زاگرب بود اما ممکن است انتقال این مدافع راست پرسپولیس به باشگاه کروات منتفی شود.

گفته می شد کار انتقال صادق محرمی به باشگاه دیناموزاگرب کرواسی قطعی شده است اما حالا اخبار متفاوتی در این رابطه به گوش می رسد و انگار این بازیکن خوش آتیه در حال حاضر با 2 پیشنهاد اروپایی دیگر مواجه شده و از این رو ممکن است به یکی از آنها پاسخ مثبت دهد.

اگرچه باشگاه دیناموزاگرب همچنان گزینه اول محرمی است اما با اعلام مدیربرنامه های این بازیکن ممکن است او به تیمی دیگر برود. تا 10 روز آینده تیم جدید محرمی مشخص خواهد شد.

هواداران پرسپولیس امیدوار بودند انتقال محرمی به کرواسی منتفی شده و این بازیکن دوباره در تیم سابق خود به میدان برود اما مدیر برنامه محرمی مدعی شد تحت هر شرایطی هدف محرمی بازی در اروپاست و دیگر به پرسپولیس فکر نخواهد کرد.