ایتالیا اسپانیا

چرا ناپولی گزینه بسیار خوبی برای علیرضا جهانبخش است؟

فوتبال ترایب- اگر شایعات انتقال علیرضا جهانبخش به ناپولی صحت داشته باشد، او در مسیر تبدیل شدن به یک ستاره جهانی قرار خواهد گرفت.

اگرچه علیرضا جهانبخش در مصاحبه تصویری خود با برنامه نود اشاره مستقیمی به انتقال احتمالی به ناپولی و احتمال حضور در تیم نایب قهرمان سری آ در فصل بعد نکرد، اما اخبار زیادی در این خصوص در ماه های اخیر منتشر شده و ممکن است بعد از سالها یک ستاره ایرانی در بالاترین سطح فوتبال به میدان برود.

در سالهای اخیر باشگاه ناپولی تبدیل به تیمی با ساختار قدرتمند برای تبدیل کردن بازیکنی با پتانسلی خوب به یک ستاره جهانی شده است و این رویا می تواند در مورد علیرضا جهانبخش نیز تکرار شود.

با مروز ترکیب فعلی ناپولی در می یابیم که نتایج فوق العاده این تیم نه مربوط به خرید ستاره های بزرگ، بلکه به دلیل وجود امکان رشد در این تیم بوده است.

در حال حاضر دنیس مرتنس، لورنزو اینیسنیه، مارک همشیک، کایخون و میلیک، ارکان اصلی فاز هجومی تیم مائوریتسیو ساری محسوب می شوند که با مرور کارنامه آنها در می یابیم که به جز تا حدی کایخون، دیگر بازیکنان به عنوان یک ستاره بزرگ در بخش هجومی راهی ایتالیا نشده بودند و ساختار بازی ناپولی باعث پیشرفت آنها شده است.

این مورد و در ابعاد بزرگ تر حتی در مورد احیای ستاره ای مانند ایگواین یا تبدیل کردن کاوانی به گلزنی جهانی تکرار شده است و حداقل مرور تاریخی مهاجان ناپولی در سالهای اخیر نشان می دهد که در این تیم، معمولا مهاجمان پیشرفت زیادی داشته و تبدیل به بازیکنان بزرگتری می شوند و از همین حالا می توان این رویا و انتقال به تیمی حتی بزرگ تر از ناپولی را نیز برای علیرضا جهانبخش قابل تصور دانست.