استقلال

اصل ماجرای شکایت خسرو حیدری از استقلال چه بود؟

فوتبال ترایب- دیروز اخباری در خصوص شکایت خسرو حیدری از باشگاه استقلال مطرح شده اما به نظر می رسد موضوع به شکل دیگری بوده است.

باشگاه ها مالیات سنوات گذشته را از قراداد بازیکنان کسر کرده اما در برخی موارد به حساب اداره مالیات واریز نمب شود. این رقم در طول زمان قطعی شده است و دیگر امکان بازگشت به کمیسیون را نخواهند داشت. مقدار جرایم نیز به صورت ماهیانه بیشتر می شود و در برخی موارد جریمه چند برابر اصل مالیات می شود.

از طرفى بازیکنان براى اینکه بتوانند پرونده را دوباره به گردش بیاورند، با هماهنگی لازم با باشگاه از تیم خود در کمیته انضباطی شکایت کرده و سپس رأی صادره شده رابه اداره مالیات ارائه می دهند تا پرونده مجددا رسیدگی شود.

با این وجود به نظر مى رسد پرونده خسرو حیدرى هم از این دسته از مسائل حقوقى باشد و این بازیکن پس از شکایت، استقال را مطلع کرده است.

خسرو حیدری بازیکن استقلال با اشاره به خبر منتشر شده در خصوص شکایت خود، به سایت رسمی باشگاه استقلال گفت : “چنین چیزی نیست. این مساله، یک اختلاف نظر مالیاتی مربوط به گذشته بود که برطرف شده است و من هرگز از استقلال شکایت نمی کنم و این مساله حقیقت ندارد.”