اروپا جام جهانی 2018

آلمان در روسیه 2018 به رکورد برزیل و ایتالیا خواهد رسید؟

فوتبال ترایب- تیم ملی آلمان امیدوار است با هدایت یوواخیم لوو و نسل پرستاره اش برای دومین بار متوالی قهرمانی جام جهانی را جشن بگیرد.

آلمان که در جام جهانی 2014 با اقتدار و شکست دادن همه رقبا قهرمان شد، در این دوره نیز یکی از مدعیان اصلی فتح جام جهانی به شمار می آید و می خواهد برای اولین بار در تاریخ خود 2 بار متوالی قهرمانی را جشن بگیرد.

تا به حال تنها برزیل در جام های 1958 و 1962 و ایتالیا در دوره های 1934 و 1938 موفق شدند 2 بار متوالی قهرمان جام جهانی شوند و ژرمن ها نیز علاقمندند به حضور در زمره این 2 تیم هستند.

البته آلمان در کنار هلند، تنها 2 تیمی هستند که 2 بار متوالی نایب قهرمانی را تجربه کرده اند. آلمان در جام های جهانی 1982 و 1986 و هلند در ادوار 1974 و 1978، 2 بار متوالی دوم شدند.

همچنین ژرمن ها در زمینه کسب رتبه سوم برای 2 دوره متوالی نیز یکه تاز هستند و در ادوار 2006 و 2010 این عنوان را به خود اختصاص دادند اما جالب اینجاست که تا به حال هیچ تیمی در 2 دوره متوالی چهارم نشده است.