آسیا حوزه خلیج فارس

اجازه فیفا به عراق برای برگزاری بازی های ملی در این کشور

فوتبال ترایب- فیفا پس از سه دهه قانون ممنوعیت میزبانی عراق برای بازی های ملی را لغو کرد. بدین ترتیب شهر های اربیل، بصره و کربلا برای برگزاری دیدارهای رسمی تایید شدند.

این سه شهر در یک سال اخیر با شرط اینکه کشور از نظر امنیتی پایدار باشد مجاز به برگزاری بازی های دوستانه بودند.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از جلسه روز جمعه در بوگوتا در مصاحبه با خبرنگاران گفت:”ما اجازه می دهیم بازی های بین المللی در شهرهای بصره، اربیل و کربلا برگزار شود.”

این تصمیم مورد حمایت دولت عراق قرار گرفت. عراق میزبان دیدار دوستانه سوریه و قطر در تاریخ 21 ماه مارس خواهد بود که در شهر بصره برگزار می شود.

اینفانتینو در ادامه گفت:”فیفا چراغ سبز را برای ادامه این روند نشان داده است اما در نهایت برگزار کنندگان این رقابت ها تصمیم گیرنده نهایی هستند.”

با این وجود رئیس فیفا اعلام کرد فعلا نمی توان به تقاضای مقامات عراقی مبنی بر برگزاری دیدارها در پایتخت عراق، بغداد پاسخ مثبت داد اما اینفانتینو قول داد که تقاضای آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.