آسیا

به بلاگ ترایب بپیوندید؛ جهان نوشته های فوتبال ترایب

فوتبال ترایب-بعد از تلاش های بی وقفه در توسعه فوتبال ترایب، سرانجام وبلاگ فوتبال ترایب راه اندازی شد.

این وبلاگ قرار است دیدگاه های مختلف نویسندگان فوتبال ترایب را در اختیار خوانندگان قرار بدهد. به این ترتیب امیدواریم تا هر یکشنبه، بتوانیم فوتبال ترایب را به خوانندگان مان نزدیک تر کنیم.

برای خواندن نوشته های این وبلاگ، به آدرس https://football-tribe.blogspot.com/ بروید.  فوتبال ترایب همیشه تلاش می کند تا شور فوتبال را به بهترین شکل به خوانندگانش منتقل کند؛ پس به فوتبال ترایب بپیوندید.