پرسپولیس

‏سازمان لیگ: قرارداد طارمی با پرسپولیس مشکلی نداشت

فوتبال ترایب- سازمان لیگ برتر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد قرارداد مهدی طارمی با پرسپولیس در فصل گذشته مشکلی نداشته است.

طارمی در برنامه دوشنبه شب 90 تایید کرد که قراردادش با پرسپولیس بعد از امضای قرارداد با ریزه اسپور بسته شده و به همین دلیل این شائبه به وجود آمد که حضور این بازیکن در دیدارهای فصل قبل قرمزها غیرقانونی بوده است اما سازمان لیگ با انتشار بیانیه ای، این موضوع را در کرد. در بیانیه این سازمان آمده است:

1-‏  مهدی طارمی در فصل مسابقاتی 94-93 و 95-94 اقدام به عقد و ثبت قرارداد با باشگاه پرسپولیس نموده است.‏

‏2-‏  با توجه به مدارک و قرارداد ارایه شده توسط باشگاه پرسپولیس این بازیکن مجددا در تاریخ 31 خرداد 1395  اقدام به ‏عقد قرارداد  با باشگاه پرسپولیس به مدت دو فصل ورزشی به شماره 591/ب/95  می نماید که این قرارداد در مهلت ‏مقرر قانونی مندرج در آئین نامه  فصل 96-95 در هیات فوتبال استان تهران ثبت و متعاقبا به سازمان لیگ ارسال می ‏گردد. ‏

‏3-‏  پس از ارایه مدارک و با توجه به اینکه هیچ گونه مکاتبه ای در رابطه با درخواست ‏ITC‏ برای بازیکن از فدراسیون ‏فوتبال ترکیه به طرفیت باشگاه ریزه اسپور ترکیه به فدراسیون فوتبال کشورمان ارسال نگردیده بود و همچنین از سوی ‏فدراسیون فوتبال کشورمان برای این بازیکن  ‏ITC‏ صادر نگردیده است، بنابراین این بازیکن همچنان تحت نظر ‏فدراسیون فوتبال و تحت قرارداد باشگاه پرسپولیس بوده و وفق مقررات آئین نامه رفتار گردیده است.‏

فلذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک ارایه شده توسط باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ فوتبال کشور موظف به دریافت مدارک ‏و ثبت قرارداد بازیکن به جهت صدور کارت بازی برای باشگاه پرسپولیس بوده است  و مطابق قوانین و مقررات آئین نامه انجام ‏شده است و مسئولیت سلامت قرارداد به عهده طرفین قرارداد( بازیکن و باشگاه) و تبعات آن نیز به عهده آنان می باشد.