استقلال

با تایید شفر؛ بیژن طاهری کمک مربی استقلال شد

فوتبال ترایب- سرانجام پس از فراز و نشیب های زیاد، وینفرد شفر با حضور بیژن طاهری به عنوان یکی از کمک هایش روی نیمکت استقلال موافقت کرد.

بیژن طاهری که یکی از اعضای کمیته فنی استقلال بود، هفته گذشته به همراه سیروس دین محمدی به عنوان دستیاران ایرانی شفر معرفی شدند اما این مربی آلمانی با انتخاب آنها مخالف کرد.

اما بعد از چند روز، نظر این مربی آلمانی تغییر کرد و اکنون طاهری قرار است به عنوان کمک او در این تیم فعالیت کند.

طاهری که در سال های بازی سابقه پوشیدن پیراهن استقلال را داشت، در دوران مربیگری تنها به عنوان کمک در تیم های مختلف فعالیت کرد.