اسپانیا

بنزما: زیدان تاثیر زیادی روی رئال مادرید داشت

فوتبال ترایب-کریم بنزما، مهاجم فرانسوی و اول رئال مادرید طی سالیان اخیر که موفقیت‌های زیادی هم با این تیم به دست آورده است، از نقش زین الدین زیدان در این موفقیت‌ها می‌گوید.

بنزما اعتقاد دارد زیدان هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی، شخص موفقی بوده است. مهاجم رئال مادرید اعتقاد دارد موفقیت‌هایی که این تیم به دست آورده است، مربوط به شانس نمی‌شود.

به گزارش مارکا، بنزما درباره سرمربی خود، زیدان گفت: ” می‌خواهم بگویم زیدان تأثیر زیادی در رئال مادرید داشته است؛ برای اینکه فاتح جام‌های زیادی شده‌ایم. ما بهترین تیم هستیم و جام‌هایی که برده‌ایم این را ثابت می‌کند. به شخصه برای من، این موضوع بسیار طبیعی بود؛ برای اینکه مدت زیادی است همدیگر را می‌شناسیم. زیدان همیشه توصیه‌های خوبی به من می‌کند.”

او ادامه داد:” زیدان نمونه‌ای از موفقیت برای همه است؛ هم به عنوان بازیکن و هم سرمربی. همه این‌ها نمی‌تواند شانسی باشد.”