اروپا

گزارش: 10 بازیکن گران قیمت تاریخ فوتبال تا تابستان 2017

فوتبال ترایب- تابستان 2017 مطمئنا برای همیشه در یاد فوتبال دوستان خواهد ماند؛ سالی که مبلغ انتقال بازیکنان با رشدی خیره کننده همراه بود و سه بازیکن با مبلغی بالاتر از گران ترین بازیکن دنیا در سال 2016 جابجا شدند.

پاری سن ژرمن با سرمایه گذاری های هنگفتی که انجام داد، دو انتقال تاریخی را رقم زد و البته بارسلونا هم با فروش نیمار، مجبور شد برای بازیکنی که یک سال قبل تنها 15 میلیون یورو قیمت داشت، نزدیک به 150 میلیون یورو هزینه کند.

در اینجا نگاهی خواهیم داشت به 10 انتقال گران قیمت تاریخ فوتبال که چهار تای آن در تابستان 2017 انجام شدند.

قبلی
صفحه 1 / 11