انگلیس

رسمی؛ سرژ اوریه از پاری سن ژرمن به تاتنهام پیوست

فوتبال ترایب- سرژ اوریه، مدافع کناری پاری سن ژرمن، با دریافت مجوز کار در انگلیس، بطور رسمی به تاتنهام پیوست.

در روز های پیش توافق میان پاری سن ژرمن و تاتنهام برای انتقال سرژ اوریه، مدافع 23 ساله ساحل عاجی حاصل شد و روز گذشته نیز اوریه مجوز کار در انگلیس را دریافت کرد تا انتقالش به اسپرز قطعی شود.

طبق اعلام وب سایت تاتنهام، این تیم با سرژ اوریه قراردادی پنج ساله به امضا رساند و طبق توافق، تاتنهام باید برای این انتقال 23 میلیون پوند به پاری سن ژرمن پرداخت کند. اوریه شماره 24 را در تاتنهام بر تن می کند.