اسپانیا

عثمان دمبله: بارسلونا بهترین تیم دنیا است

فوتبال ترایب-عثمان دمبله،ستاره فرانسوی و جدید باشگاه بارسلونا، پس از پیوستن به بارسا در مصاحبه با خبرنگاران گفت که رویایش محقق شده است.

او گفت بازی برای بارسا همیشه آرزویش بوده است. ” من از اینکه اینجا هستم بسیار خوشحالم . بودن در بارسلونا همیشه رویای من بوده است و اکنون من اینجا هستم و بسیار خوشحالم که رویایم را بدست آورده ام . این بهترین باشگاه در جهان با بهترین بازیکنان در جهان است .

هدفم این است که هرچه در توان دارم برای بارسلونا و این تیم انجام دهم . میخواهم حداکثر عناوین قهرمانی را با بارسلونا کسب کنم.”