آسیا

تصمیم عجیب داور چینی برای پایان بازی پس از زمان قانونی

فوتبال ترایب- یک داور در لیگ یک چین دیداری که در آن قضاوت می کرد را پیش از تمام شدن وقت قانونی متوقف کرد زیرا نگران بود به پروازش نرسد.

هانگژو گرین تاون در مصاحبه با چنگدو ایکونومیک دیلی تایید کرد داور دیدار مقابل تیم میژیان تچاند که هفته گذشته برگزار شد بازی را ترک کرد زیرا فرودگاه نزدیک محلی که بازی در آن برگزار می شد روزانه تنها یک پرواز به شهر مقصد او داشت.

نیمه اول دیدار را در پایان 40 دقیقه صوت زد در حالی که نیمه دوم بازی 38 دقیقه بود. فدراسیون فوتبال چین تحقیقات خود در رابطه با این رویداد را آغاز کرده است.