پلن بی بارسلونا؛ خرید دی‌ماریا و میشل سری

فوتبال ترایب- به گزارش اسپورت، در صورتی که مدیران بارسلونا نتوانند در تابستان با دمبله و کوتینیو قرارداد امضا کنند به پلن B روی خواهند آورد. پلن B بارسا،خرید ژان میشل سری و آنخل دی‌ماریا است. بارسلونا پس از رفتن نیمار به پاری سن ژرمن، سخت به دنبال خرید جانشین این بازیکن می باشد. بارسا به شدت خواهان به خدمت گرفتن کوتینیو و دمبله بود و پیشنهادهای گران قیمت زیادی برای سران این دو باشگاه فرستاد که همگی رد شدند. سران بارسا که از جذب این دو بازیکن ناامید شده اند، حالا به سراغ جذب دی‌ماریا و سری رفته اند. مشخص است که آن ها بازیکن های متفاوتی نسبت به … ادامه خواندن پلن بی بارسلونا؛ خرید دی‌ماریا و میشل سری