اسپانیا

ایجنت مارکو آسنسیو: بارسلونا در خواب بود

فوتبال ترایب- گاجیولی ایجنت مارکو آسنسیو تایید کرد که بارسلونا به دنبال مارکو آسنسیو وینگر رئال مادرید بود اما به دلیل عدم توافق روی مبلغ پرداختی با مایورکا از جذبش انصراف دادند.

آسنسیو که در یکسال گذشته به بازیکنی برجسته زیرنظر زیدان تبدیل شده، هم اکنون حسرت مدیران بارسلونا را بابت از دست رفتنش به وجود آورده چون در زمان مذاکرات بارسلونا، رئال با پیشنهادی بیش از 3.9 میلیون یورویی وارد ماجرا شد.

درحالی که مایورکا به دلیل مشکلات مالی از بارسلونا مبلغ 4.5 میلیون یورو را برای آسنسیو درخواست کرده بود، بارسلونا حاضر به پرداخت بیش از 2.5 میلیون یورو نبود تا رئال او را در سال 2014 از چنگ بارسلونا برباید که گاجیولی در این خصوص گفت:” بارسلونا به درخواست مایورکا گفت “نه ما قادر به پرداخت این مبلغ نیستیم”. مدیران بارسلونا فرصت جذب او را از دست دادند و زمانی که سه ماه بعد با ورود رئال نظرشان عوض شده بود که دیگر خیلی دیر شده بود. پیشنهاد رئال 20 برابر از هر لحاظ بهتر از بارسلونا بود چه از جنبه فوتبالی و آینده نگری و چه مالی.”