آسیا

باشگاه های سوپرلیگ چین در هزارتوی مشکلات مالی

فوتبال ترایب- باشگاه های سوپر لیگ چین پس از آنکه پول های هنگفتی برای خرید بازیکنان خارجی پرداختند، دچار مشکلات مالی شده اند.

پول های هزینه شده و مبالغی که صرف خرید بازیکنان شده اند بازده اندکی در مقایسه با مقادیری که از باشگاه خارج شده است داشته اند.

طبق گزارش ها سیزده باشگاه از پرداخت رقم نقل و انتقالات و دستمزد و پاداش بازیکنان عقب افتاده اند. این باشگاه ها ممکن است از دور رقابت ها کنار گذاشته شوند. البته با جریمه کردن باشگاه های مربوطه ممکن است دیگر تیمی برای ادامه بازی های لیگ باقی نماند. با این وجود ممکن است مسئولان یک یا دو باشگاه را جریمه کنند تا درس عبرتی برای سایرین شوند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد چنانچه باشگاه ها تا 31 آگوست بدهی های خود را پرداخت نکنند امکان حضور در در لیگ فصل آینده را از دست خواهند داد.