استقلال

طعنه نیکبخت به قلعه‌نویی: بعضی‌ها چشم دیدن محبوبیت من را نداشتند

فوتبال ترایب- علیرضا نیکبخت، ستاره  سابق استقلال نسبت به اظهارات سرمربی سابق این تیم واکنش نشان داد و گفت که برخی چشم دیدن محبوبیت او در استقلال را نداشته و کنارش گذاشتند.

علیرضا واحدی نیکبخت به مقاومت برخی درمقابل محبوبیت او اشاره کرد و گفت:” خیلی دوست داشتم در استقلال فقط فوتبالم را ادامه می‌دادم و هیچ وقت به تیم دیگری نمی رفتم.اما در استقلال بعضی از آقایان هیچ وقت چشم دیدن محبوبیت من را نداشتند و همین مسئله باعث شد تا از تیم کنار گذاشته شوم من، برومند، طباطبایی، همدانی و .. .همه توسط یک نفر که از محبوبیت‌مان در استقلال می‌ترسید کنار گذاشته شدیم. او و برخی از مسئولین وقت استقلال نمی توانستند محبوبیت ما را ببینند.”

او از کسی نام نبرد ولی در مقابل این پرسش که منظورش امیر قلعه نویی است یا نه؟ افزود:” من اسم شخصی را نمی آورم.اما مردم خودشان می دانند چه کسی در استقلال چشم دیدن محبوبیت آدم ها را نداشت و چرا نیکبخت، مجیدی ها و …مجبور به جدایی یا خداحافظی از فوتبال شدند.”

بازیکن سابق تیم ملی در باره شخص مورد نظرش اظهار داشت:” برخی آقایان هر چقدر هم که جام آورند باز محبوب نشدند ،چرا که محبوبیت به این چیزها نیست و مردم خودشان آگاه و می دانند چه کسانی باید محبوب باشند. اگر بعضی از آقایان به خاطر محبوبیت من آن بلا را سرم در نمی آوردند هیچ وقت راضی به جدایی از استقلال نبودم.”

او خطاب به هواداران استقلال تاکید کرد:” هواداران استقلال باز هم بدانند نیکبخت هیچ وقت دوست نداشت از استقلال جدا شود اما او را مجبور به جدایی کرده بودند و به همین دلیل هیچ وقت این حرکت شان را از یاد نمی برم.”